FAQ

Empty
Hvem vurderes værende migrant med særlige behov?

Ordet ”migrant” bruges til at beskrive mennesker med et udenlandsk statsborgerskab, registreret i et værtsland. ”migranter med særlige (eller yderligere) behov” refererer til migranter med behov der kræver ekstra hjælp, når de interagerer i samfundet og til dagligt (for eksempel sundhedspleje, sprog og integrationsprogrammer). Disse behov er ikke relateret til immigration.
Dem som kan inkluderes:

 • Har ikke normative egenskaber (f.eks. fysisk eller mentalt handicap).
 • Er begrænset i deres professionelle eller personlige udvikling grundet ansvar for pleje af andre.
 • De som har oplevet traumatiserende begivenheder eller diskrimination i deres hjemland.
 • De som har erfaring med psykiske problemer.
Hvordan beregnes antallet af migranter med særlige behov i Europa?

Vores forskning viser en generel mangel på statistisk information indsamlet vedrørende migranter med særlige behov i Europa. Antallet af invalide individer og antallet af migranter er registreret hver for sig, men der er ingen midler til, at kombinere disse data. Derfor har vi udregnet antallet af migranter med særlige behov i alle medlemslande, ved brug af en rapport fra 2011, lavet af verdenssundhedsorganisationen WHO (world health organization). Ved hjælp af rapporten, vurderes  at omkring 15% af en hver befolkning er handicappede.

Udregning lyder således:

Antal af migranter X 0.15

**obs** Udregningen forholder sig ikke til andre individer med alternative typer af særlige behov som også inkluderes i vores målgruppe.

Hvad betyder digital inkludering?

I en verden, hvor teknologien er i hastig udvikling, er samfund begyndt at afhænge mere og mere af digitale ydelser. Dette er en fordel, når det kommer til at være i stand til at understøtte folk på afstand, og i at sikre ensartethed i standarten af undervisningsmateriale.
     Disse resulterer yderligere fordele, specielt for individer med særlige behov, grundet digital servicerings fleksibilitet. Dette område er dog ikke særligt udviklet. Undervisere er ofte nødsaget at lære at bruge disse funktioner i deres fritid, og der er en generel mangel af træning i at adaptere digitale ydelser til dem med særlige behov.
     Målet med digital inkludering er at hjælpe lærere med hvordan de skal adaptere og gøre fleksibelt brug af digitale ydelser, for at sikre at individer med særlige behov får samme undervisningskvalitet og inkludering som dem uden særlige behov. 

Hvilke vanskeligheder oplever individer med særlige behov, når de introduceres til online læringsværktøjer?

Igennem vidtgående interviews og skrivebordsstudier har projektets hold kigget på mange potentielle vanskeligheder, som migranter med særlige behov kan opleve når de introduceres til online læringsværktøjer. Her er nogle punkter fra undersøgelsen (læs den fulde rapport her for mere information – LINK):

 • Mangel af digitale ressourcer hensigtsmæssigt tilpasset migranter med særlige behov.
 • Mangelende forberedelse og egenskaber hos professionelle, som arbejder med migranter med særlige behov
 • Omfattende mobning (som kan og ofte foregår online)
Hvor kan jeg finde brugbare digitale værktøjer for personer og migranter med særlige behov?
I vores undersøgelsesfase har hvert samarbejdsland indsamlet brugbare digitale værktøjer for migranter med særlige behov, både til uafhængig brug, men også til brug af rådgivere/undervisere i arbejde med migranter. Disse redskaber er indsamlet i et søgbart format med yderligere information om hver enkelt værktøj. Dette kan findes her.
Hvilke vigtige digitale løsninger bliver allerede brugt til at hjælpe migranter med særlige behov?

Gennem vores undersøgelse, har vi fundet, at lærere i samarbejdslandende er dedikeret til at hjælpe deres elever, og har ofte gjort brug af forskellige ressource med varierende succes.

Eksempler på digitale løsninger som bruges i denne befolkning er:

 • Digitale klasseværelser – designet til den generelle befolkning, men lærere gør en indsats for at tilpasse dem.
 • Beskedbetjening, især ved brug af video og chat servicer.
 • Podcast og videoer integreres ind i undervisning, grundet den fangende natur af indholdet.
 • Google værktøjer
 • En-til-en rådgivning
 • E-learning moduler
 • Specialiseret undervisning 

Læs den fulde rapport for en mere detaljeret forklaring af vores fund (LINK).