Partnere

Koordinator

iberika Education Group gGmbH

iberika education group gGmbH er et almennyttigt uddannelsesinstitut for voksne oprettet i 1996.
Uddannelsesinstitut for voksne ligger i hjertet af Berling. Vi har stor erfaring inden for feltet af sprogtilegnelse, fortsættende uddannelse og forvaltning af Erasmus+ projekter. Vores primære arbejdsområde er promoveringen af uddannelse, internationale holdninger og tolerance i alle kulture. For dette formål organiserer og afholder vi
seminarer, værksteder, møder, udstillinger, optrædener, offentlige debatter om ny undervisnings- og læringsmetoder, motiverende metoder i undersivning og indlæring og motiverende strategier for lærere og elever, såvel som udviklingen og integreringen af fritidsaktiviteter.
En af vores hjørnesten er udviklingen og implementeringen af nye tendenser samt teknologibaseret læsematerialer i området med
tilegnelse af fremmedsprog. Iberika har arbejdet med Erasmus+ siden 2007; vores projekt fokuserer på at udvikle træningsfag for lærere i arbejde med digitalisering, social inkludering og fortsatte læringsmuligheder.

www.iberika-online.eu

SwIdeas AB

SwIdeas Ab er en iværksættende multikulturel organisation, der i samarbejde med små virksomheder og NGO’er, arbejder inden for opstart, handel, international udvikling, social udvikling, og rådgivnings service.

Vi er en globalt tilstræbende, dog regionalt plantet organisation, inkorporeret i Sverige. Vi besidder en omfattende portefølje af professionelle servicer udført af dedikerede og fagligt stærke professionelle. De største værdier hos SwIdeas er baseret på bæredygtighed, bekendtskab til innovation, dedikation, effektivitet og ansvarlighed, med et klogt indblik i behov hos vores klienter. Vi sætter baren højt for at bringe resultater, og stræber efter at levere udmærkende og varende indtryk hos klienter.

swideas.se

ACP – Active Citizens Partnership

Active Citizens Partnership er en almennyttig organisation I Grækenland. Vi har omfattende erfaring med at designe og understøtte programmer, som adresserer nutidig træning og sociale mangler på et nationalt og europæisk niveau. Med assistance fra staten og Den Europæiske Union, har vi udviklet redskaber for at forebygge og håndtere sociale problemer, samt for at hjælpe udsatte grupper. For at levere en højkvalitets service, udvikles og opereres innovative aktiviteter i relation til: 

  • Studier og undersøgelser i feltet for uformel uddannelse og træning
  • Udviklingen og implantationen af teknologisk forbedret træning
  • Græsk sprogprogram for flygtninge og immigranter
  • Rådgivning og vejledning for iværksættere med særligt fokus på arbejdsløshed og kvinder.

Active Citizens Partnership har kontorer I Athen og I Sapes ved regionen Øst Makedonien og Thrakien, og implementerer programmer på tværs af Grækenland.

www.activecitizens.eu

CESIE

CESIE er et europæisk center for studier og innovationer, etableret i 2001, og dets mission er at promovere uddannelsesinnovation, deltagelse og vækst. CESIE handler i forskellige uddannelsesområder, med fokus på at involvere folk, civilt samfund, private og offentlige sektorer, og for at undersøge, samt teste ny uddannelsesmetodik, for bedre at kunne besvare sociale behov. CESIE promoverer også interkulturel dialog mellem mennesker over hele verdenen, og styrker kapacitet og værdier for hver enkelt person. CESIE arbejder med adskillige målgrupper. CESIE’s primære fokus for dårligt stillede og marginaliserede, især inden for området med migranter, flygtninge og asylansøgere, er at implementere: 

  • Udvikling af lærings- og træningstilbud for uledsagede mindreårige, unge og vokse migranter på informations- og kommunikationsteknologi, samt forbedre ansættelsesmuligheder, rettigheder og iværksætteri;
  • Styrke og forbedre kompetencerne hos lærere, skolepersonale og undervisere, så de i højere grad kan tilgå diversitet gennem kritisk tænkning og dataindsamling.

Promovering af et inkluderende samfund, ved at opmuntre til aktiv deltagelse hos lokale og migrantfællesskaber. Dette gøres via opmærksomhedsskabende kampagner.

www.cesie.org

CLAVIS – language & competence

Clavis Sprog & kompetence er en uafhængig institution og en almennyttigt virksomhed, der sigter efter at udvikle menneskers sprogevner og generelle kompetencer, for at bridrage til integration, aktiv statsborgerskab og interkulturel sameksistens. CLAVIS styrer adskillelige sprogcentre, og udfører sprogundervisning med særlige legale kontrakter i København, Aarhus og Roskilde. Vi har et omfattende netværk for samarbejde. For eksempel, udfører vi en masse træningskurser lokaliseret på arbejdspladsen, for at kombinere sprogindlæringen, såvel som professionel læring, i tæt sammenhæng med de professionelle og kollegiale vejledere på arbejdspladsen, gennem interkulturel træning, osv. 

Vi bruger en specielt designet erhvervsapplikation som et fleksibelt redskab for elevers egen sprogtræning, og har en lang tradition for online-baseret  læring. Vi bruger de mest avancerede kommunikationsteknologier i kombination med traditionel klasseundersivning for både unge og voksne elever på alle kompetenceniveauer. Derudover har vi mange opgaver i at uddanne professionelle. I 2018 forsynede vi lærerige aktiviteter til et stort antal tosprogede lærere, såvel som professionelle inden for sundhedspleje.

I omtrent 15 år har vi specialiseret os i langsigtet læringsprogrammer for unge etniske minoriteter.

Målet er at styrke de unges sprogegenskaber, såvel som deres generelle professionelle, sociokulturelle og personlige kvalifikationer, for at udføre uddannelse i det danske uddannelsessystem.

www.clavis.org