Resultater

O1.

Interaktiv undersøgelse og analyse af inkluderende programmer

Denne samling af undersøgelser sigter efter at give en generel forståelse for den nuværende situation med hensyn til:

  • Inkluderende programmer med fokus på sprogtilegnende aktiviteter og migrantrådgivende service vedrørende muligheden for at implementere skræddersyede løsninger for deltagere med særlige behov;
  • Færdigheder inden for elektronik og viden for trænere, sproglærere og rådgivere;

Den samlede analyse giver et omfattende syn på mulighederne for læring af sprog, og muligheder for rådgivning fokuserer på inkluderingsmuligheder for ydelses- og integrationsprogrammer. Den analyserer programmernes inkluderingen, og giver et let tilgængeligt overblik over nuværende problemer og mulige løsninger.

Also available in:

ENDADEELITSV

O2.

Pilotprojekter for inkluderende programmer

5 pilotprojekter med fokus på immigranter, der kan bruge digitale værktøjer, for at skabe et inkluderende program.

De 5 pilotprojekter udbyder ekspertise til trænere og rådgivere i arbejde med immigranter, i skabelsen, organiseringen og udviklingen af individualiserede inkluderende programmer understøttet af digitale værktøjer. Målet er at teste en ny åben pædagogisk fremgang i implementeringen af digitale praksis i forskellige inkluderende service programmer.

O3.

Interaktiv platform 

Her kan du finde ressourcer, materialer og værktøjer udviklet igennem projektet.

Dette er en åben og tilgængelig uddannelsesressource for trænere, lærere og rådgivere, såvel som immigranter. Det generelle mål er at støtte og promovere digital pædagogik, samt professionel udvikling for trænere og rådgivere. Alt samen for bedre tilgængelighed til integrationsprogrammer. 

O4.

Vejledning til implementeringen af inkluderende digitale programmer

Her kan du finde en række gratis og let forståelige digitale vejledninger henvendt til en bred række af professionelle, heriblandt lærere, undervisningsinstitutter, immigrantrådgivningsservicer og integrationsservicer.
Vejledningerne er alle i form af en altomfattende optimal udførelsesmanual på engelsk, hvori du lærer om processen ved at finde og vælge eksisterende digitale materialer, og hvordan de kan implementeres i undervisning og rådgivningsprogrammer for immigranter.

O5.

Vejledning for overførsel af praktik til andre sektorer

Vejledningen indeholder konkrete eksempler på hvordan introkurser udviklet i projektet nemt kan overføres til andre rammer end voksenuddannelse.
Målet er effektivt at demonstrere hvordan introkurserne fra dette projekt kan adapteres og restruktureres til at udvikle inkluderende programmer i andre områder.
Guiden tilbyder også en samling af tricks og anbefalinger til at skabe og implementere online service, afhængigt af den specifikke situation for deltagere, med relaterede problemer og løsninger i et forum med professionelle, som deler deres viden og erfaring, samt spørger hinanden til råds.