Resultater

O1.

Undersøgelse og analyse af inkluderende programmer

Denne samling af undersøgelser har til formål at give en fælles forståelse af den aktuelle situation vedrørende:

  • inklusionsprogrammer med fokus på sprogtilegnelsesaktiviteter og migrantrådgivningstjenester vedrørende muligheden for at gennemføre skræddersyede løsninger for deltagere med særlige behov
  • niveau af it-færdigheder og viden hos undervisere, sproglærere og vejledere
  • udarbejdet liste over digitale ressourcer identificeret af de interviewpersoner, der deltog i forskningen

Den fælles analyse giver et omfattende overblik over mulighederne for sprogindlæring og rådgivningstjenester med fokus på inklusionsmuligheder for service-/integrationsprogrammer. Den analyserer, hvor inkluderende disse programmer er, og giver et let og tilgængeligt overblik over aktuelle problemer og mulige løsninger.

Also available in:

ENDADEELITSV

O2.

Interaktive pilotkurser for kursister

Fem pilotkurser for kursister rettet mod voksne med indvandrerbaggrund, der føler sig udfordret af brugen af digitale ressourcer – samt undervisere og rådgivere, der beskæftiger sig med indvandrere. Hvert af modulerne, der er klar til brug, præsenterer et digitalt værktøj ledsaget af en række øvelser til kursister, der kan gøre uddannelses- eller rådgivningsprogrammer mere inkluderende. Målet er at afprøve en ny åben pædagogisk tilgang til implementering af digital praksis i forskellige inklusionstilbud. Kurserne er tilgængelige på tysk, græsk, italiensk, dansk og svensk. 

O3.

Interaktiv læringsplatform 

En Moodle-baseret interaktiv platform inkluderer ressourcer, materialer og værktøjer udviklet i projektet. Dette er et åbent og tilgængeligt læringsrum, som undervisere og rådgivere samt kursister har adgang til. Støtte og fremme af digital pædagogik, digital opkvalificering og forbedret tilgængelighed til integrationsprogrammer er hovedmålene.

I kurserne for elever får du mulighed for at lære følgende digitale ressourcer at kende og afprøve dem: wix.com, Learning Apps, Moodle tilgængelighedsfunktioner, Moodle tale- og videobeskeder og Moodle dikteringsværktøj.

For at få dit login skal du skrive en e-mail med “DPIP student” til en partnerorganisation i dit land

O4.

Interaktive tutorials til undervisere og rådgivere

De gratis, åbne og enkle at følge digitale tutorials, der findes her, er rettet mod en række fagfolk, såsom undervisere, uddannelsesinstitutioner, indvandrerrådgivningstjenester og integrationstjenester. Du vil lære at finde og vælge allerede eksisterende digitale materialer, og hvordan du bruger dem i undervisnings- og rådgivningsprogrammer for indvandrere. Du får også retningslinjer for, hvordan du udvikler programmer, der er inkluderende, samtidig med at de inkorporerer digitale teknologier, der har vist sig at fungere for indvandrere med særlige behov.
Hver af de fem interaktive tutorials er tilgængelig på engelsk, tysk, græsk, italiensk, dansk og svensk.

O5.

Guidebook om overførbarhed til andre sektorer

Vejledningen om overførbarhed af de digitale forløb har til hensigt klart at vise, hvordan projektets pilotprogrammer kan anvendes i andre sektorer end voksenuddannelse ved at integrere og justere deres koncepter og tilbyde valg af digitale værktøjer.
Dokumentet indeholder også forskellige ideer og anbefalinger til udvikling og gennemførelse af onlinekurser baseret på deltagernes unikke omstændigheder samt et forum for eksperter til at udveksle viden og erfaring og anmode om hjælp.
Desuden tilbyder vi et gratis værktøjssæt med praktiske ressourcer til at mestre digitale færdigheder, uanset om du vil lancere eller forbedre dine onlinekurser.

Also available in:

ENDADEELITSV