Εταίροι

Συντονιστής

iberika Education Group gGmbH

To iberika education group gGmbH είναι ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα για ενήλικες που ιδρύθηκε το 1996.

Εκπαιδευτικό ίδρυμα για ενήλικες στην καρδιά του Βερολίνου με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκμάθησης γλωσσών, της συνεχούς επιμόρφωσης και της διαχείρισης προγραμμάτων Erasmus+. Ο κύριος τομέας εργασίας μας είναι η προώθηση της εκπαίδευσης, της διεθνούς στάσης και της αποδοχής σε όλους τους τομείς του πολιτισμού. Για το σκοπό αυτό οργανώνουμε και διεξάγουμε μαθήματα, σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις, εκθέσεις, παραστάσεις και δημόσιες συζητήσεις σχετικά με νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, μεθόδους παρακίνησης της διδασκαλίας και της μάθησης, στρατηγικές παρακίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και την ανάπτυξη και ένταξη δραστηριοτήτων αναψυχής. Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους μας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τάσεων και προγραμμάτων σπουδών βασισμένων στην τεχνολογία στον τομέα της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Το Iberika εργάζεται στο πλαίσιο του Erasmus+ από το 2007. Τα έργα μας επικεντρώνονται στην ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς στον τομέα της ψηφιοποίησης, της κοινωνικής ένταξης και των ευκαιριών συνεχούς μάθησης.

www.iberika-online.eu

SwIdeas AB

Ο SwIdeas είναι ένας επιχειρηματικός πολυπολιτισμικός οργανισμός που γεφυρώνει και συνεργάζεται με επιχειρήσεις μικρής κλίμακας και ΜΚΟ στο πλαίσιο νεοφυών επιχειρήσεων, εμπορίου, διεθνούς ανάπτυξης, κοινωνικής ανάπτυξης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είμαστε ένας οργανισμός με παγκόσμιες φιλοδοξίες, αλλά και περιφερειακές ρίζες που έχει συσταθεί στη Σουηδία. Διαθέτουμε ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο επαγγελματικών υπηρεσιών που εκτελούνται από αφοσιωμένους και καταρτισμένους επαγγελματίες.
Το επίκεντρο της επιμέλειας του SwIdeas βασίζεται στη βιωσιμότητα, με γνώμονα την καινοτομία, την αφοσίωση, την αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα με έξυπνη κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών μας. Θέτουμε τον πήχη ψηλά για να φέρουμε αποτελέσματα και προσπαθούμε να προσφέρουμε ξεχωριστό και διαρκή αντίκτυπο στον πελάτη.

swideas.se

ACP – Active Citizens Partnership (Συνεργασία Ενεργών Πολιτών)

Η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ελλάδα. Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υποστήριξη προγραμμάτων που καλύπτουν σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τη συνδρομή της Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε αναπτύξει μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων. Προκειμένου να προσφέρονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αναπτύσσουμε και υλοποιούμε καινοτόμες δραστηριότητες που αφορούν:

  • Μελέτες και έρευνα στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικά ενισχυμένης κατάρτισης
  • Πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας για πρόσφυγες και μετανάστες
  • Συμβουλευτική και καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στους ανέργους και τις γυναίκες.

Η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών έχει γραφεία στην Αθήνα και στις Σάπες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και υλοποιεί προγράμματα σε όλη την Ελλάδα.

www.activecitizens.eu

CESIE

Το CESIE είναι ένα ευρωπαϊκό κέντρο μελετών και ερευνών που ιδρύθηκε το 2001 και έχει ως αποστολή την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, συμμετοχής και ανάπτυξης. Το CESIE δραστηριοποιείται σε διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς με στόχο τη συμμετοχή διαφόρων ανθρώπων, της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, την έρευνα και τη δοκιμή νέων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών για την καλύτερη ανταπόκριση στις κοινωνικές ανάγκες. Το CESIE δραστηριοποιείται επίσης με σκοπό την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ ανθρώπων από όλο τον κόσμο και την ενίσχυση των ικανοτήτων και των αξιών κάθε ατόμου. Το CESIE συνεργάζεται με διάφορες ομάδες-στόχους, μεταξύ των οποίων μειονεκτούσες και  περιθωριοποιημένες, με γενικό στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικών και χωρίς αποκλεισμούς προσεγγίσεων για τις ομάδες-στόχους. Οι κύριες δραστηριότητες που υλοποιεί το CESIE, ιδίως στον τομέα των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, είναι οι εξής:

  • Ανάπτυξη ευκαιριών μάθησης και κατάρτισης σε ασυνόδευτους ανηλίκους, νέους και ενήλικες μετανάστες σε θέματα ΤΠΕ, απασχολησιμότητας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, επιχειρηματικότητας,
  • Ενίσχυση και βελτίωση των δεξιοτήτων των δασκάλων, του σχολικού προσωπικού και των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να προσεγγίσουν καλύτερα τη διαφορετικότητα μέσω μεθοδολογιών αντιμετώπισης κρίσιμων περιστατικών, εκπαιδεύσεις σε θέματα διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και αφύπνισης,
  • Προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς με την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των τοπικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης.

www.cesie.org

CLAVIS – language & competence

Το CLAVIS language & competence είναι ένα ανεξάρτητο ίδρυμα και μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που στοχεύει στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων και των συνολικών ικανοτήτων του ανθρώπου, ώστε να συμβάλει στην ενσωμάτωση, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και τη διαπολιτισμική συνύπαρξη.

Το CLAVIS λειτουργεί διάφορα κέντρα εκμάθησης και πραγματοποιεί διδασκαλία γλωσσών με ειδικές νομικές συμβάσεις στην Κοπεγχάγη, το Άαρχους και το Ρόσκιλντε. Διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργασίας. Για παράδειγμα, διεξάγουμε πολλά μαθήματα εργασιακής κατάρτισης για να συνδυάσουμε την εκμάθηση γλωσσών και την επαγγελματική κατάρτιση σε στενή σύνδεση με τα επαγγελματικά και συλλογικά περιβάλλοντα μέσω της καθοδήγησης στο χώρο εργασίας και της διαπολιτισμικής κατάρτισης κ.λπ. 

Χρησιμοποιούμε μια ειδικά σχεδιασμένη επιχειρησιακή εφαρμογή ως ένα ευέλικτο εργαλείο για τη γλωσσική εκπαίδευση των εκπαιδευομένων και έχουμε μακρά παράδοση στην ηλεκτρονική μάθηση και στη χρήση της πιο προηγμένης τεχνολογίας επικοινωνίας σε συνδυασμό με την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη τόσο για νέους όσο και για ενήλικες εκπαιδευόμενους σε όλα τα επίπεδα ικανοτήτων. Επιπλέον, έχουμε πολλές αναθέσεις για επαγγελματίες διδάσκοντες. Το 2018, παρείχαμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μεγάλο αριθμό δίγλωσσων εκπαιδευτικών καθώς και για επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Για περίπου 15 χρόνια ειδικευτήκαμε σε προγράμματα μακροχρόνιας μάθησης για νεαρές φυλετικές μειονότητες. Στόχος είναι η ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των νέων, καθώς και των γενικών επαγγελματικών, κοινωνικοπολιτιστικών και προσωπικών τους προσόντων για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό σύστημα της Δανίας.

www.clavis.org