Αποτελέσματα

O1.

Διαδραστική έρευνα και ανάλυση για προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς

Αυτή η ερευνητική έκθεση έχει ως στόχο να παράσχει μια κοινή κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά:

  • προγράμματα ένταξης με έμφαση σε δραστηριότητες εκμάθησης γλωσσών και υπηρεσίες συμβουλευτικής μεταναστών όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής εξατομικευμένων λύσεων για τους συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες,
  • το επίπεδο των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και γνώσεων των εκπαιδευτών, των καθηγητών ξένων γλωσσών και των συμβούλων,

Η κοινή αυτή ανάλυση παρέχει μια ολοκληρωμένη ματιά στις ευκαιρίες εκμάθησης γλωσσών και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, εστιάζοντας στις ευκαιρίες ένταξης για προγράμματα υπηρεσιών/ενσωμάτωσης. Αναλύει τη συμπεριληπτική φύση αυτών των προγραμμάτων και παρέχει μια εύκολη και προσιτή επισκόπηση των τρεχόντων προβλημάτων και των πιθανών λύσεων.

Also available in:

ENDADEELITSV

O2.

Πιλοτικά μαθήματα για προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς

5 πιλοτικά μαθήματα που απευθύνονται σε μετανάστες, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία προκειμένου να δημιουργήσουν προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς. Τα 5 πιλοτικά μαθήματα παρέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία σε εκπαιδευτές και συμβούλους που εργάζονται με μετανάστες για τη δημιουργία, την οργάνωση και την ανάπτυξη προσαρμοσμένων προγραμμάτων χωρίς αποκλεισμούς που υποστηρίζονται από ψηφιακά εργαλεία. Στόχος είναι να δοκιμαστεί μια νέα ανοικτή παιδαγωγική προσέγγιση για την εφαρμογή ψηφιακών πρακτικών σε διάφορα προγράμματα υπηρεσιών ένταξης.

O3.

Διαδραστική πλατφόρμα

Εδώ μπορείτε να βρείτε πόρους, υλικά και εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.
Πρόκειται για μια ανοικτή και προσβάσιμη εκπαιδευτική πηγή για εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς και συμβούλους, καθώς και για μετανάστες. Ο γενικός στόχος είναι η υποστήριξη και η προώθηση της ψηφιακής παιδαγωγικής και της επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτές και συμβούλους, όλα αυτά για την καλύτερη δυνατή πρόσβαση σε προγράμματα ένταξης.

O4.

Μαθήματα για την εφαρμογή ψηφιακών προγραμμάτων χωρίς αποκλεισμούς

Εδώ μπορείτε να βρείτε μια σειρά δωρεάν, ανοικτών και εύκολων στην παρακολούθηση ψηφιακών μαθημάτων που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών, όπως εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής για μετανάστες, υπηρεσίες ένταξης.

Τα σεμινάρια έχουν τη μορφή ενός ολοκληρωμένου εγχειριδίου βέλτιστων πρακτικών στα αγγλικά, στο οποίο θα μάθετε για τη διαδικασία εύρεσης και επιλογής υφιστάμενου ψηφιακού υλικού και για τον τρόπο εφαρμογής του σε προγράμματα διδασκαλίας και συμβουλευτικής για μετανάστες.

Θα βρείτε επίσης οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς, ενσωματώνοντάς τα με ψηφιακά εργαλεία που βασίζονται σε δοκιμασμένες πρακτικές ειδικά για μετανάστες με ειδικές ανάγκες.

O5.

Οδηγός για τη δυνατότητα μεταβίβασης των πρακτικών σε άλλους τομείς

Ο οδηγός περιέχει συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς τα πιλοτικά μαθήματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε άλλους τομείς πέραν της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Στόχος είναι να καταδειχθεί αποτελεσματικά πώς τα πιλοτικά προγράμματα του παρόντος έργου μπορούν να προσαρμοστούν και να αναδιαρθρωθούν για την ανάπτυξη προγραμμάτων χωρίς αποκλεισμούς σε άλλους τομείς.
Ο οδηγός παρέχει επίσης μια σειρά από τεχνάσματα και συστάσεις για τη δημιουργία και την εφαρμογή διαδικτυακών υπηρεσιών ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση των συμμετεχόντων με σχετικά προβλήματα και λύσεις, με ένα φόρουμ μεταξύ επαγγελματιών που μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία τους και ζητούν συμβουλές.