Αποτελέσματα

O1.

Έρευνα και ανάλυση σχετικά με τα προγράμματα ένταξης

Αυτή η ερευνητική συλλογή έχει ως στόχο την παροχή αμοιβαίας κατανόησης της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά:

  • σε προγράμματα ένταξης με έμφαση σε δραστηριότητες εκμάθησης γλωσσών και υπηρεσίες συμβουλευτικής για μετανάστες σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής εξατομικευμένων λύσεων για συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες,
  • στο επίπεδο των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και γνώσεων των εκπαιδευτών, των καθηγητών ξένων γλωσσών και των συμβούλων, σε συγκεντρωτική λίστα ψηφιακών πόρων που εντοπίστηκαν από τους
  • ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα

Η από κοινού ανάλυση παρέχει μια ολοκληρωμένη ματιά στις ευκαιρίες εκμάθησης γλωσσών και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, εστιάζοντας στις ευκαιρίες ένταξης για προγράμματα υπηρεσιών/ένταξης. Αναλύει τη συμπεριληπτικότητα αυτών των προγραμμάτων και παρέχει μια εύκολη και προσιτή επισκόπηση των τρεχόντων προβλημάτων και των πιθανών λύσεων.

Also available in:

ENDADEELITSV

O2.

Διαδραστικά πιλοτικά μαθήματα για εκπαιδευόμενους

Πέντε πιλοτικά μαθήματα για μαθητές που απευθύνονται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι οποίοι νιώθουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις από τις διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς και σε εκπαιδευτές και συμβούλους που ασχολούνται με μετανάστες. Κάθε μία από τις έτοιμες προς χρήση ενότητες παρουσιάζει ένα διαφορετικό ψηφιακό εργαλείο συνοδευόμενο από μια σειρά ασκήσεων για τους μαθητές που μπορούν να κάνουν τα εκπαιδευτικά ή συμβουλευτικά προγράμματα πιο συμπεριληπτικά. Στόχος είναι να δοκιμαστεί μια νέα ανοικτή παιδαγωγική προσέγγιση στην εφαρμογή ψηφιακών πρακτικών σε διάφορα προγράμματα υπηρεσιών ένταξης. Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα στα γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά, δανικά και σουηδικά.

O3.

Διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρμα

Μια διαδραστική πλατφόρμα βασισμένη στο Moodle περιλαμβάνει πόρους, υλικά και εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Πρόκειται για έναν ανοικτό και προσβάσιμο εκπαιδευτικό χώρο μάθησης για τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους, καθώς και τους εκπαιδευόμενους. Η υποστήριξη και η προώθηση της ψηφιακής παιδαγωγικής, η ψηφιακή αναβάθμιση και η βελτίωση της προσβασιμότητας στα προγράμματα ένταξης είναι οι κύριοι στόχοι.

Στα μαθήματα για τους εκπαιδευόμενους, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε και να δοκιμάσετε τους ακόλουθους ψηφιακούς πόρους: wix.com, Learning Apps, τις λειτουργίες προσβασιμότητας του Moodle, φωνητικά και βιντεοσκοπημένα μηνύματα στο Moodle και το εργαλείο υπαγόρευσης του Moodle. 

Για να αποκτήσετε το λογαριασμό σας, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη “DPIP student” στον οργανισμό-εταίρο που βρίσκεται στη χώρα σας

O4.

Διαδραστικά μαθήματα διδασκαλίας για εκπαιδευτές και συμβούλους

Τα δωρεάν, ανοικτά και απλά στην παρακολούθηση ψηφιακά μαθήματα που θα βρείτε εδώ απευθύνονται σε διάφορους επαγγελματίες, όπως εκπαιδευτές, εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής για μετανάστες και υπηρεσίες ένταξης. Θα μάθετε πώς να εντοπίζετε και να επιλέγετε προϋπάρχον ψηφιακό υλικό και πώς να το χρησιμοποιείτε σε προγράμματα διδασκαλίας και συμβουλευτικής για μετανάστες. Θα λάβετε επίσης κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να αναπτύξετε συμπεριληπτικά προγράμματα, ενσωματώνοντας παράλληλα ψηφιακές τεχνολογίες που αποδεδειγμένα λειτουργούν για μετανάστες με ειδικές ανάγκες.
Καθένα από τα πέντε διαδραστικά σεμινάρια είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά, δανικά και σουηδικά.

O5.

Οδηγός μεταφερσιμότητας σε άλλους τομείς

Ο οδηγός μεταφερσιμότητας των ψηφιακών μονοπατιών έχει σκοπό να καταδείξει με σαφήνεια πώς τα πιλοτικά προγράμματα του έργου μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλους τομείς εκτός της εκπαίδευσης ενηλίκων, ενσωματώνοντας και προσαρμόζοντας τις έννοιες τους και παρέχοντας επιλογή ψηφιακών εργαλείων.

Το έγγραφο προσφέρει επίσης διάφορες ιδέες και συστάσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή στην πράξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών με βάση τις μοναδικές συνθήκες των συμμετεχόντων, καθώς και ένα φόρουμ για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εμπειρογνωμόνων και την αναζήτηση βοήθειας.

Επιπλέον, παρέχουμε μια δωρεάν εργαλειοθήκη με πρακτικούς πόρους για την ανάπτυξη των ψηφιακών σας δεξιοτήτων, είτε θέλετε να ξεκινήσετε  να μαθένετε είτε να τις βελτιώσετε.

Also available in:

ENDADEELITSV