Digitala Praxis för Inkluderande Program (på engelska Digital Practices for Inclusive Programs) syftar till att skapa innovativa sätt som främjar digital pedagogik för att underlätta högre inkludering och deltagande av migranter med särskilda behov. Följaktligen stärker det deras anställbarhet och ökar social inkludering.

Genom innovativa och skräddarsydda tillvägagångssätt, syftar projektet till att öka och förbättra digitala färdigheter hos utbildare, pedagoger och rådgivare som organiserar program för social inkludering. Samtidigt ökar det möjligheterna för alla migranters deltagande i dessa program, inklusive personer med särskilda behov.

Projektet kommer att uppnå detta genom utveckling och genomförande av utbildningsprogram med hänsyn till individernas särskilda behov.

Mål

Att främja fördelarna och behov av digital pedagogik inom integration och utbildningsprogram.

Att utveckla ett innovativt, högkvalitativt och inkluderande program, baserad på existerande digitala verktyg, vilket fokuserar på individernas särskilda behov.

Att förbättra pedagogers/rådgivares digitala färdigheter och kompetens inom utveckling och implementering av skräddarsydda kurser för migranter med särskilda behov.

Att förbättra social inkludering av migranter med särskilda behov.

Partners