Partners

Coordinator

iberika Education Group gGmbH

iberika Education Group gGmbH är en icke-vinstdrivande lärosäte för vuxna, grundat 1996 och ligger mitt i Berlin. De har mycket erfarenhet av språkinlärning, vidareutbildning och samordning av Erasmus+ -projekt. Deras huvudsakliga arbetsområde är inom främjande av utbildning, internationella syn och tolerans inom alla kulturella områden. För detta ändamål organiserar och genomför dem kurser, seminarier, workshops, möten, utställningar, föreställningar och offentliga debatter om nya undervisnings- och inlärningsmetoder, motiverande strategier för lärare och elever, samt utveckling och genomförande av fritidsaktiviteter.
En av deras centrala komponent är utveckling och implementering av nya trender och digitalbaserade läroplaner inom förvärv av främmande språk. Iberika har arbetat med Erasmus+ sedan 2007; deras projekt fokuserar på utveckling av utbildningskurser för lärare inom digitalisering, social inkludering och kontinuerligt lärande.

www.iberika-online.eu

SwIdeas AB

SwIdeas är en multi-kulturell entreprenörsorganisation som samarbetar med små- och medelstora företag och ideella organisationer och bidrar med expertis inom entreprenörskap och start-up, handel, internationell utveckling, social utveckling och konsulttjänster. De eftersträvar att bli globala men är just nu lokalt förankrad i Sverige. De har en omfattande portfölj av professionella tjänster som utförs av ett dedikerat och kunnigt team. Kärnan i SwIdeas verksamhet är baserade på hållbarhet, innovation, engagemang, effektivitet och ansvar med en god kunskap av sina kunders krav. De sätter ribban högt för att nå goda resultat och strävar efter att leverera tydliga och varaktiga produkter.

swideas.se

ACP – Active Citizens Partnership

Active Citizens Partnership är en icke-vinstdrivande organisation i Grekland. De har stor erfarenhet med att designa och stödja program som tar upp samtida utbildning och sociala behov på både nationell och europeisk nivå. Med stöd från staten och EU utvecklade de sätt att bekämpa sociala problem och stödja utsatta grupper. För att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet utvecklar och implementerar de innovativa program relaterade till:

 • Studier och forskning inom informell utbildning;
 • Utveckling och implementering av teknikförbättrad utbildning;
 • Ett grekiskt språkprogram för flyktingar och migranter;
 • Råd inom entreprenörskap och mentorskap med särskilt fokus på arbetslöshet och kvinnor.

Active Citizens Partnership ligger i Aten och Sapes och genomför program i hela Grekland.

www.activecitizens.eu

CESIE

CESIE är ett europeiskt centrum för studier och initiativ grundades 2001 i syfte att främja pedagogisk innovation, delaktighet och tillväxt. CESIE arbetar inom olika utbildningsområden och syftar till att involvera människor, civilsamhället, och den privata och offentliga sektorn genom att undersöka och försöka nya utbildningsmetoder att bättre svara på sociala krav. CESIE arbetar också för att främja interkulturell dialog med människor runt om i världen och stärker varje människans förmågor och värderingar. CESIE arbetar med ett antal målgrupper till exempel utsatta och marginaliserade personer, med huvudmålet att utveckla effektiva och inkluderande tillvägagångssätt för dem. CESIEs huvudsakliga aktiviteter som de genomför, särskilt med migranter, flyktingar och asylsökande, är:

 • Att utveckla utbildningsmöjligheter för ensamkommande barn och ungdomar samt vuxna migranter inom IT, anställbarhet, rättigheter och ansvar, och entreprenörskap;
 • Att stärka och utöka lärarnas, skolpersonalens och andra pedagogers kompetenser för att bättre hantera mångfald genom metoder för Critical Incident, interkulturell medvetenhet och känslighetsutbildningar;
 • Att främja ett inkluderande samhälle genom att uppmuntra till aktivt deltagande av lokala och migrantsamhällen genom kampanjer för att öka medvetenhet.

  www.cesie.org

  CLAVIS – Språk och Kompetens

  CLAVIS språk och kompetens är en oberoende institution och ett icke-vinstdrivande företag som syftar till att utveckla språkförmågor och allmän kompetens för att bidra till integration, aktivt medborgskap och interkulturell samexistens.

  CLAVIS driver fler utbildningscenter och genomför språkundervisning med särskilda juridiska avtal i Köpenhamn, Aarhus, och Roskilde och de har ett omfattande nätverk för samarbete. Till exempel genomför de många utbildningar på arbetsplatsen för att kombinera språkinlärning och professionellt lärande i samarbete med den professionella och kollegiala miljön genom mentorskap på arbetsplatsen och interkulturell utbildning.

  De använder en skräddarsydd app som ett flexibelt verktyg för elevernas egen språkträning och har länge använt internetbaserad undervisning och mycket avancerad kommunikationsteknik i kombination med traditionell klassrumsundervisning för både unga och vuxna elever på alla kompetensnivåerna. Dessutom har de många övningar för att lära yrkesverksamma. År 2018 gav de pedagogiska övningar för många tvärspråkliga pedagoger samt vårdpersonal. I 15 år har de specialiserat sig på långtidsinlärningsprogram för unga etniska minoriteter. Syftet är att stärka ungas språkfärdigheter såväl som deras allmänna yrkesmässiga, sociokulturella och personliga kvalifikationer för att genomföra utbildning inom det danska lärosystemet.

  www.clavis.org