Resultat

O1.

Interaktiv forskning och analys av inkluderande program

Denna samling av forskningsmål syftar till att visa en gemensam förståelse av den nuvarande situationen när det gäller:

  • Inkluderande program med fokus på språkinlärningsövningar och rådgivningstjänster för migranter för att undersöka genomförbarhet och implementering av skräddarsydda lösningar för personer med särskilda behov;
  • Digital kompetensnivå och kunskap hos utbildare, språklärare och rådgivare.

Den gemensamma analysen ger en omfattande titt på möjligheter till språkinlärning och rådgivningstjänster, med fokus på inkluderingsmöjligheter för service-/integrationsprogram. Den analyserar inkluderingen av dessa program och ger en enkel och tillgänglig överblick över aktuella problem och möjliga lösningar.

Also available in:

ENDADEELITSV

O2.

Pilotkurser för inkluderande programPilot courses for inclusive programmes

5 pilotkurser, riktade till migranter som kan använda digitala verktyg för att skapa mer inkluderande program. De 5 pilotkurserna kommer att ge expertis för utbildare och konsulter som arbetar med migranter genom att lära sig att skapa, organisera och utveckla anpassade inkluderande program med stöd av digitala verktyg. Målet är att testa ett nytt, öppet pedagogiskt tillvägagångssätt för att implementera digital praxis i olika inkluderande tjänstprogram.

O3.

Interaktiv plattform

Här kan man hitta resurser, material och verktyg utvecklad igenom projektet.
Denna är en öppen och tillgänglig undervisningsresurs för utbildare, pedagoger och rådgivare samt migranter. Huvudmålet är att stödja och främja digital pedagogik och professionell utveckling bland pedagoger och rådgivare för att få bättre tillgång till inkluderande integrationsprogram.

O4.

Handledning för implementering av inkluderande digitala program

Här kan man hitta gratis, öppen och lätt att följa digitala handledning riktade till ett brett spektrum av yrkesverksamma inklusive lärare, lärosäte, migrantrådgivningstjänster, och intergrationstjänster.
Handledningarna finns i form av en omfattande manual för bästa praxis på engelska, där man kan lära sig om processen att hitta och välja befintligt digitalt material och hur man implementerar dem i undervisnings- och rådgivningsprogram för migranter.
Här finns också instruktioner om hur man skapar inkluderande program genom att kombinera dem med digitala verktyg baserade på testade metoder specifikt för migranter med särskilda behov.

O5.

Guide för överförbarhet av metoder till andra sektorer

Guiden innehåller konkreta exempel på hur pilotkurserna som utvecklats inom projektet enkelt kan överföras till andra sektorer än vuxenutbildning.
Målet är att effektivt demonstrera hur pilotprogrammen från detta projekt kan anpassas och omstruktureras för att utveckla inkluderande program inom andra områden.
Guiden ger också en samling rekommendationer för att skapa och implementera onlinetjänster beroende på den specifika situationen för deltagare med relaterade problem, samt bidrar till lösningar genom ett forum mellan yrkesverksamma som delar sin kunskap och erfarenhet och kan be om råd.