Resultat

01.

Forskning och analys om inkluderande program

Denna samling av forskning syftar till att ge en gemensam förståelse av den nuvarande situationen angående: 

  • Integrationsprogram med fokus på språkinlärningsaktiviteter och rådgivning avseende möjligheten att implementera skräddarsydda lösningar för nyanlända med särskilda behov;
  • Nivån av digitala kunskaper och färdigheter hos utbildare, språklärare och rådgivare.
  • En sammanställd lista över digitala resurser identifierade av de intervjupersoner som deltog i forskningen

Den gemensamma analysen ger en övergripande titt på språkinlärningsmöjligheter och rådgivningstjänster, med fokus på inkluderingsmöjligheter för service-/integrationsprogram. Den analyserar omfattningen av dessa program och ger en enkel och tillgänglig översikt över aktuella problem och möjliga lösningar.

Also available in:

ENDADEELITSV

O2.

Interaktiva pilotkurser för studenter

Fem pilotkurser som riktar sig till vuxenstuderande med invandrarbakgrund som känner sig utmanade av onlinetjänsterna samt utbildare och rådgivare som jobbar med nyanlända/ utrikesfödda. Varje modul presenterar olika digitala verktyg och en serie av övningar för studenter, som gör att utbildnings- eller rådgivningsprogram är mer inkluderande. Målet är att testa ett nytt öppet pedagogiskt tillvägagångssätt för att implementera digitala metoder i olika inkluderingstjänstprogram.

Kurserna finns på tyska, grekiska, italienska, danska och svenska.

O3.

Interaktiv lärplattform

En Moodle-baserad interaktiv plattform som innehåller resurser, material och verktyg som utvecklats inom projektet. Detta är ett öppet och tillgängligt pedagogiskt inlärningsutrymme för utbildare och rådgivare samt elever. Att stödja och främja digital pedagogik, digital kompetenshöjning och förbättrad tillgänglighet till integrationsprogram är huvudmålen.

I kurserna för elever kommer du att få en möjlighet att lära känna och prova följande digitala resurser: wix.com, Learning Apps, Moodle tillgänglighetsfunktioner, Moodle röst- och videomeddelanden och Moodle dikteringsverktyg. 

För att få din inloggning vänligen skriv ett e-postmeddelande med ”DPIP student” till en partnerorganisation i ditt land 

Kurserna för utbildare och rådgivare ger steg för steg instruktioner om hur man använder och implementerar de digitala verktygen (wix.com, Learning Apps, Moodles tillgänglighetsfunktioner, Moodle röst- och videomeddelanden och Moodle dikteringsverktyg) samt användbara metodologiska aspekter. 

För att få din inloggning skriv ett e-postmeddelande med ”DPIP-lärare” till en partnerorganisation i ditt land.

Lärare kommer också att få tillgång till kurserna för elever.

 

O4.

Interaktiv handledning för utbildare och rådgivare

De kostnadsfria, öppna och enkla att följa digitala handledningskurserna som finns här riktar sig till olika yrkesverksamma, såsom utbildare, utbildningsinstitutioner, rådgivningstjänster för nyanlända och integrationstjänster. Du kommer att lära dig hur du hittar och väljer ett befintligt digitalt material/verktyg och hur du kan använda dem i undervisnings- och rådgivningsprogram för nyanlända. Du får också tillgång till riktlinjer för hur du utvecklar program som är inkluderande samtidigt som de innehåller digital teknik som har visat sig fungera för nyanlända med vissa funktionsnedsättningar.
Var och en av de fem interaktiva handledningarna finns på engelska, tyska, grekiska, italienska, danska och svenska.

O5.

Handbok om överförbarhet till andra sektorer

Handboken om överförbarhet av de digitala verktygen avser att tydligt visa hur projektets pilotprogram kan tillämpas inom andra sektorer än vuxenutbildning genom att integrera och anpassa dess koncept och tillhandahålla val av digitala verktyg.
Dokumentet innehåller också olika idéer och rekommendationer för att utveckla och genomföra onlinetjänster baserade på deltagarnas unika omständigheter, samt ett forum för experter att utbyta kunskap och erfarenheter och be om handledning.
Dessutom tillhandahåller vi en gratis verktygslåda med praktiska resurser för att behärska digitala färdigheter oavsett om du vill lansera eller förbättra dina onlinetjänster.

Also available in:

ENDADEELITSV